Rentio Insurance – Officiële documenten

Deze verklaring werd opgesteld in het kader van de Wet van 27 maart 1995, die de verzekeringsdistributie regelt, en meer bepaald in functie van de informatieplicht die rust op de verzekeringstussenpersoon.

Ze geldt voor rekening van volgende rechtspersonen, die handelen onder het statuut van onafhankelijk verzekeringsmakelaar:

Rentio Insurance bv, E3-Plein 3, 9050 Ledeberg (Gent), FSMA 0753861432

Met deze verklaring willen wij de verplichtingen die de wet aan de verzekeringsdistributie oplegt op een positieve manier aanwenden, om onze klanten een maximale transparantie in onze werkwijze en beleidsopties te bieden.

Verplichte informatie