Rentio Insurance – Klachten

Mocht u om één of andere reden ontevreden zijn over onze werking, dan kan u beroep doen op onze interne klachtenbehandeling door middel van een eenvoudige melding via info@rentio-insurance.be.

Al deze klachten worden met de nodige zorg opgevolgd.

Als u niet tevreden bent met de afhandeling van je klacht, kan u terecht bij de Ombudsdienst Verzekeringen, de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax 02 547 59 75 – zie ook de website van de ombudsman van de verzekeringen https://www.ombudsman.as