Rental Safe – Veelgestelde vragen

Hoe sluit ik de verzekering af?

Je sluit de verzekering af via onze online tool.  Log in via je Rentio login en je wordt automatisch doorgestuurd naar het platform van onze partner, de verzekeraar Baloise.

Wanneer start de verzekering?

De dekking gaat in bij de aanvang van je verhuurcontract, nadat je de Rental Safe verzekering hebt afgesloten en de premie hebt betaald.

Wanneer mag ik een uitbetaling verwachten van de geleden schade?

Van zodra je huurder de afgesproken huurprijs niet betaalt, gebruik je de Rentio-applicatie om je huurder in gebreke te stellen.

Blijft de huurder in gebreke, stap dan naar de vrederechter d.m.v. een verzoekschrift of een dagvaarding.  Bezorg dan een kopie van dat verzoekschrift of van die dagvaarding via e-Baloise.  Die actie vormt voor Baloise de start van de compensatie voor de achterstallige huur.

Is er ook huurschade, bezorg dan via e-Baloise een kopie van de plaatsbeschrijvingen (PV bij intrede en PV bij uittrede), samen met de nuttige bestekken en facturen.  Voer tussentijds enkel de meest dringende herstellingen uit, nl. deze zonder dewelke de schade nog verder zou toenemen.

Heb ik nog een huurwaarborg nodig?

Neen, als je voor Rental Safe kiest, hoef je helemaal geen huurwaarborg meer te vestigen.  De verzekering biedt je bovendien een betere bescherming.

Je mag beide ook niet combineren.  Je moet tussen één van beide beschermingen kiezen.

Het voordeel van de Rental Safe is dat je ruim meer kan laten verzekeren dan het bedrag dat je als huurwaarborg kan vestigen.  Je kan immers, volgens je keuze 4, 6 of 12 maanden huur als verzekerde som kiezen.  Je bent daar bovenop ook niet afhankelijk van een vrijgave vanwege je huurder om vergoeding te genieten.

Wat als de schade groter is dan de dekking?

De tussenkomst van Baloise is sowieso beperkt naargelang de formule die je gekozen hebt.  Het saldo moet jij zien te verkrijgen door uitvoering van het vonnis.

Ook zal Baloise zal proberen haar uitgaven met het vonnis bij de huurder terug te vorderen.

Heeft de huurder te weinig middelen, dan hebben jouw overblijvende aanspraken voorrang op deze van Baloise.

Wanneer moet ik een probleem met mijn huurder melden?

Bij huurachterstand: van zodra je vaststelt dat de huur niet betaald wordt.  Wacht hiermee niet te lang, want hoe groter de achterstand hoe moeilijker het wordt om die te recupereren.

Je maakt daarvoor spontaan gebruik van het Rentio platform om een ingebrekestelling naar de huurder te sturen.  Blijft de huur achterwege, dan stap je naar de vrederechter.  Die stap is ook het moment om het probleem met je huurder via e-Baloise te melden.

Bij huurschade: als de PV bij uittrede huurschade vermeldt, dan kan je hiervan aangifte doen.  Bezorg dan dat PV via e-Baloise, samen met een kopie van het PV bij intrede.  Bestekken en facturen komen dan je aanvraag ook vervolledigen.

Hoe moet ik een probleem met een huurder melden?

Je geeft je documenten in via e-Baloise:

  • Kopie van je verzoekschrift of de dagvaarding waarmee je het geschil bij de vrederechter inleidt;
  • Kopie van de plaatsbeschrijvingen (PV bij intrede, PV bij uittrede) en de schadebestekken die de omvang van de huurschade vastleggen.

Wanneer stopt mijn verzekering precies?

De verzekering eindigt bij het einde van je verhuurcontract.  Je moet ons op de hoogte brengen van het einde van het huurcontract of het einde ervan ingeven op e-Baloise.

Uiteraard heb je ook de mogelijkheid om jaarlijks, 3 maanden voor de hoofdvervaldag van je verzekering, het contract te beëindigen.  We raden je dat evenwel af.  Als je koos voor een Rental Safe-verzekering, heb je geen vangnet meer voor huurschade of achterstallige huur.  Er is dan immers geen huurwaarborg gevestigd geweest.

Is er een franchise?

Neen er is geen franchise van toepassing op de Rental Safe vergoeding.

Wat als mijn huurder met de noorderzon is vertrokken?

Is er huurachterstand: volg de aanbevelingen zoals hierboven al vermeld werd.

Is er huurschade: volg eveneens de aanbevelingen zoals hierboven vermeld werd.

Geeft de huurder geen gevolg aan je ingebrekestelling, dan zal je je moeten richten tot de Vrederechter om een verbreking van het huurcontract aan te vragen.

Moet mijn vastgoedmakelaar iets doen?

Neen, je vastgoedmakelaar hoeft niets te doen.  Als verhuurder ben jij de verzekeringsnemer en moet jij de nodige stappen ondernemen.

Doe je beroep op een Rentmeester, dan kan hij natuurlijk wel het nodige doen.

Hoe moet de verzekering verlengd worden?

Dit gebeurt automatisch op de jaarlijkse vervaldag.  Zolang de huurder in het goed zit en je zegt de polis niet op, vertrekt er automatisch een nieuw betalingsverzoek en wordt de verzekering mits betaling van de premie spontaan verlengd.

Wie betaalt de gerechtskosten?

Je bent zelf verantwoordelijk voor de procedure via de vrederechter en je draagt dus ook zelf de kosten.

Geniet je van de Rentio Rechtsbijstand, dan worden de kosten gedragen door het abonnement.